B&B Logo

Poetry Section

Mt. Tumantangis & Other Poems on Sulu
by Isnani

The Growing
Dawn
The Waves of Sulu
The Calm
Arrivals
Mt. Tumantangis
The Warrior
The System
Where Feeds The Mind
An Uneventful Day
Abunnawas Retold
Poem For The Twigs

Silent Verses
by Dias

Fiasco
The Actions Of The Fox
More Words, Just Words
Town Asleep
The Closing Of The Eye

Mga Tula Ni
Paring Bert
by Albert E. Alejo, SJ

Mayuming Ikebana Sa
Madugong Dabaw

Panghihinayang Sa Patay
Na Diktador

Ang Katotohanan Ay
Ilog-Dabaw

Sanayan Lang Ang
Pagpatay


Mayuming Ikebana sa Madugong Dabaw

Lumantik pati mga sungay ng kalabaw
Nang mabudburan ng kahit saga-sagasaang bulaklak
Kasama ng mga ugat na naging sanga, nangakaliyad
Na tila babagsak, may nag-iinat, may nakalugay,
May talahib na tila pulandit ng dugong buhay,
Nagtatangusang plorerang kristal o malalawak 
Na pinggang may tinik sa loob---walang kadahas-
Dahas---lahat ay dalisay, tahimik na sayaw
Sa kanilang walang-kagalaw-galaw
Na pagkakaluklok sa mga pedestal,
Kinahahangaan, kinangangangahan ng mga taong
Kunwari'y ang layu-layo
Sa mga tunay na dugo at inapakang bulaklak,
Sa mga pinggang nakatitig at buwal na kalabaw,
Sa mga nakaliyad na tunay na bangkay
Sa labas, diyan lang sa tapat, ng tanghalang
May iniladong hangin at pinalamutiang sungay.

- Albert E. Alejo, SJ

courtesy of PaintingsDirect.com

Copyright  1999 - 2000
The LibeNet Center