B&B Logo

Poetry Section

Mt. Tumantangis & Other Poems on Sulu
by Isnani

The Growing
Dawn
The Waves of Sulu
The Calm
Arrivals
Mt. Tumantangis
The Warrior
The System
Where Feeds The Mind
An Uneventful Day
Abunnawas Retold
Poem For The Twigs

Silent Verses
by Dias

Fiasco
The Actions Of The Fox
More Words, Just Words
Town Asleep
The Closing Of The Eye

Mga Tula Ni
Paring Bert
by Albert E. Alejo, SJ

Mayuming Ikebana Sa
Madugong Dabaw

Panghihinayang Sa Patay
Na Diktador

Ang Katotohanan Ay
Ilog-Dabaw

Sanayan Lang Ang
Pagpatay


Panghihinayang sa Patay na Diktador

Sa wakas. Patay na 'tong isang diyos.
Sino'ng mangangahas magtimpla ng kape?
Sino'ng mag-aabot
Ng tinapay sa hatinggabi?

Kawawang diyos.
Wala ni apo pagkat nangaubos.
Sayang! Kung di ba naman niya sinakmal ang tanang papuri
Hindi sana natin sa kanya ipinukol ang lahat ng sisi.

- Albert E. Alejo, SJ

courtesy of PaintingsDirect.com

Copyright  1999 - 2000
The LibeNet Center