B&B Logo

Poetry Section

Mt. Tumantangis & Other Poems on Sulu
by Isnani

The Growing
Dawn
The Waves of Sulu
The Calm
Arrivals
Mt. Tumantangis
The Warrior
The System
Where Feeds The Mind
An Uneventful Day
Abunnawas Retold
Poem For The Twigs

Silent Verses
by Dias

Fiasco
The Actions Of The Fox
More Words, Just Words
Town Asleep
The Closing Of The Eye

Mga Tula Ni
Paring Bert
by Albert E. Alejo, SJ

Mayuming Ikebana Sa
Madugong Dabaw

Panghihinayang Sa Patay
Na Diktador

Ang Katotohanan Ay
Ilog-Dabaw

Sanayan Lang Ang
Pagpatay


Sanayan Lang Ang Pagpatay
(Para sa sektor nating pumapatay ng tao)

Pagpatay ng tao? Sanayan lang 'yan pare.
Parang sa butiki. Sa una siyempre
Ikaw'y nangingimi. Hindi mo masikmurang
Tiradurin o hampasing tulad ng ipis o lamok
Pagkat para bang lagi 'yang nakadapo
Sa noo ng santo sa altar
At tila may tinig na nagsasabing
Bawal     bawal      bawal 'yang pumatay.
Subalit tulad lang ng maraming bagay
Ang pagpatay ay natututuhan din kung magtitiyaga
Kang makinig sa may higit na karanasan.
Nakuha ko sa tiyuhin ko kung paanong balibagin ng tsinelas
O pilantikin ng lampin ang nakatitig na butiki sa aming kisame
At kapag nalaglag na't nagkikikisay sa sahig
Ay agad ipitin nang hindi makapuslit
Habang dahan-dahang tinitipon ang buong bigat
Sa isang paang nakatingkayad: sabay bagsak.

Magandang pagsasanay ito sapagkat
Hindi mo nakikita, naririnig lamang na lumalangutngot
Ang buo't bungo ng lintik na butiking hindi na makahalutiktik.
(kung sa bagay, kilabot din 'yan sa mga gamu-gamo.)
Nang magtagal-tagal ay naging malikhain na rin
Ang aking mga kamay sa pagdukit ng mata,
Pagbleyd ng paa, pagpisa ng itlog sa loob ng tiyan
Hanggang mamilipit 'yang parang nasa ibabaw ng baga.
O kung panahon ng Pasko't maraming paputok
Maingat kong sinusubuan 'yan ng rebentador
Upang sa pagsabog ay magpaalaman ang nguso at buntot.
(Ang hindi ko lamang maintindihan ay kung bakit
Patuloy pa rin 'yang nadaragdagan.)

Kaya't ang pagpatay ay nakasasawa rin kung minsan.
Mabuti na lamang at nakaluluwag ng loob
Ang pinto at bintanang kahit hindi mo sinasadya
At may paraan ng pagpuksa ng buhay.
Ganyang lang talaga ang pagpatay:
Kung hindi ako ay iba naman ang babanat;
Kung hindi ngayon ay sa iba namang oras.
Subalit ang higit na nagbibigay sa akin ng lakas ng loob
Ay ang malalim nating pagsasamahan:
Habang ako'y pumapatay, kayo nama'y nanonood.

- Albert E. Alejo, SJ

courtesy of PaintingsDirect.com

Copyright  1999 - 2000
The LibeNet Center